Zorg en Ondersteuning
Doelstelling
Zorg en Ondersteuning biedt zorg en ondersteuning voor de doelgroep jongvolwassenen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit gebeurt door individuele begeleiding en ondersteuning van cliënten bij het ontwikkelen van een netwerk waarin men zich veilig voelt en zich optimaal kan ontplooien binnen de mogelijkheden.

Met de huidige en verder op handen zijnde veranderingen in het beleid op gebied van bekostiging, voor de (jeugd)zorg en de transitie van de (landelijke) AWBZ naar de WMO(gemeenten) voor begeleiding, is de werkwijze van Zorg en Ondersteuning vooruit strevend te noemen.

Individuele netwerkzorg, kleinschaligheid, kostenbesparing zijn hierin de pijlers waarop de uitvoering van het nieuwe zorg-beleid en de uitvoering van de zorg in onze organisatie is gestaafd.
Visie
Ieder mens heeft recht op een unieke en passende plek in de samenleving. Door keuzes van de cliënt te respecteren en samen met de cliënt te ‘bouwen’ aan een passend netwerk, ontstaat een duurzame versterking in het leven van de cliënt van waaruit hij eigen verantwoordelijkheid kan nemen.
Werkwijze

Er wordt klantgericht gewerkt vanuit onze overtuiging, dat iedere cliënt een eigen benadering nodig heeft. Vanuit dit oogpunt worden verschillende methodieken toegepast. De methodieken waaruit in de begeleiding, op eclectische wijze kennis wordt geput zijn:

• Oplossingsgerichtwerken
• Competentie gericht werken
• Community support methodiek
• Signs of Safety
• Activerende begeleiding
• Ambulante Hulpverlening
• Werkend leren
 

Zorg en Ondersteuning wil transparant zijn in het bieden van passende zorg en ondersteuning aan haar cliënten, hierbij hoort ook duidelijke informatie over belangrijke zaken als privacy, klachten en omgang met elkaar.
Het privacy beleid, de klachten procedure en de gedragscode van Zorg en Ondersteuning zijn digitaal op te vragen via info@zorgenondersteuning.net

download » klachtenformulier

 

Zorg en Ondersteuning is voor Cliënten 24 uur bereikbaar tel. 0800-2266622 (alleen in zeer dringende situaties)
© 2016